Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu
header image
 

Rada Pedagogiczna

Teresa Puchacz dyrektor szkoły,
nauczyciel języka polskiego i historii
Teresa Kostrubiec nauczyciel wychowania przedszkolnego
Agata Szymańska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Monika Hałasa
nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Teresa Hołyś nauczyciel matematyki i przyrody
Małgorzata Mikuła nauczyciel języka angielskiego
Andrzej Noga nauczyciel języka niemieckiego
Ewelina Koperwas-Ożga nauczyciel religii i muzyki
Magdalena Zimońska nauczyciel informatyki i techniki
Tomasz Pilipiec nauczyciel wychowania fizycznego